REGULAMIN

 1. Osoby korzystające z usług muszą zostawiać swoje karnety klubowe w recepcji.
 2. Na terenie klubu mogą przebywać Członkowie klubu tj. osoby, które wniosły opłatę członkowską lub wykupiły karnet lub wejście jednorazowe za uczestnictwo w zajęciach lub korzystanie z siłowni.
 3. Opłatę za korzystanie z usług klubu należy wnieść przed rozpoczęciem ćwiczeń.
 4. Karnety są imienne i nie można odstępować ich innej osobie.
 5. Pomieszczenia klubu dostępne są dla ćwiczących tylko w godzinach otwarcia obiektu.
 6. Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy, ręcznik o wymiarach minimum 50x70cm i zmienne czyste obuwie sportowe. Osoby, które nie będą się stosowały mogą zostać poproszone o opuszczenie klubu bez zwrotu opłacenia wejścia jednorazowego lub karnetu.
 7. W siłowni i na zajęciach z aerobiku mogą przebywać tylko osoby z ważnymi karnetami i wejściówkami.
 8. Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu.
 9. Należy uszanować ogólnie przyjęte normy zachowania się.
 10. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo należy stosować się do uwag instruktorów.
 11. Prosimy o nie blokowanie przyrządów w przerwach pomiędzy ćwiczeniami.
 12. Po skończonym ćwiczeniu odkładamy hantle, talerze, gryfy, ławki na swoje miejsce.
 13. Nie zwracamy pieniędzy za wykupione i niewykorzystane karnety i wejściówki, nie ma również możliwości „przesuwania” ważności karnetów!!!
 14. Nie ma odrabiania zajęć.
 15. W stosunku do osób nie stosujących się do ww. punktów regulaminu istnieje możliwość anulowania karnetu bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 16. Przy grupach poniżej 5 osób, grupy są łączone lub przenoszone na inne dni.
 17. Każdy Członek klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych. Fitness & Siłownia Centralnie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu.
 19. Jeśli nie wiesz jak ćwiczyć poproś o rade trenera. Jeśli wykonujesz ćwiczenia nie zgodne z przeznaczeniem maszyn i urządzeń będących w obiekcie lub bazujesz na mediach społecznościowych Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość wykonania ćwiczeń.
 20. Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach.
 21. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach.
 23. Ze względów bezpieczeństwa i higieny do klubu nie wolno wnosić żadnych szklanych przedmiotów.
 24. Do klubu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt.
 25. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i wysokości opłat.
 26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie, oraz jakkolwiek stratę ubrań, rzeczy wartościowych itd.
 27. Wszelkie uwagi dotyczące działalności proszę zgłaszać do właściciela klubu.
 28. Za wypisanie dodatkowego karnetu-duplikatu klient ponosi opłatę 10 zł.
 29. Zgubienie lub złamanie kluczyka wiąże się z opłatą 20 zł w przypadku złamania kluczykaod szafki damskiej i 20 zł w przypadku złamania kluczyka od szafki męskiej.
 30. Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 31. Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms i e-mailem o promocjach w klubie Fitness & Siłownia Central.

 

INFORMACJA

Karnety na zajęciafitness przedłużamy zawsze na ostatnim treningu. Nie ma odrabiania zajęć.

 

WYKUPIENIE KARNETU LUB TRENINGU JEDNORAZOWEGO WIĄŻE SIĘ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.